Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

ZÁKLADNÍ BALÍČEK (12 hodin)

 • Ve 12h, ve kterých budeme společně 3-6 měsíců si stanovíme cíle na základě metody „Nastavování cílů“ dle Results Coaching systemu, který je založen na základě neurovědeckých poznatků.
  • Možnost cílit na libovolnou oblast:
   • Pracovní x Osobní život
    • Práce – kariéra, růst, vzdělávání, leadership
    • Osobní život – partnerství, vztahy, stravování, pohybové aktivity
 • Stanovení cílů a strategie pro jejich dosažení
 • Základy transformace a změna myšlení
 • Základní nastavení celého procesu / programu

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“