Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

Základní balíček – 12 sezení – cena 11.900,- Kč

 • Nastavení primárních cílů,
 • nastavení strategie,
 • průběh řešení a posunutí k Vámi vytyčeným cílům,
 • resumé a tzv. AHA momenty, milníky + certifikát o absolvování.

 

 • Ve dvanácti hodinách, ve kterých budeme společně 3-6 měsíců si stanovíme cíle na základě metody „Nastavování cílů“ dle Results Coaching systemu, který je založen na základě neurovědeckých poznatků, tzn. poznatků, které jsou již vyzkoušeny, a které fungují.
 • Možnost cílit na libovolnou oblast:
  • pracovní x osobní život,
   • práce – kariéra, růst, vzdělávání, leadership,
   • osobní život – partnerství, vztahy, stravování, pohybové aktivity.
 • Stanovení cílů a nastavení strategie k jejich dosažení.
 • Nastavení změny myšlení.

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“