Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

Rozvoj vnitřní síly a odolnosti

Co nabízíme:

ucelený 6-ti měsíční, celostní program pro rozvoj vnitřní síly a odolnosti. V rámci 12ti 2 hodinových online setkávání s vámi budeme sdílet komplexní systém funkčních a v praxi ověřených metod a technik.

Jednotlivá setkání se vzájemně doplňují a logicky na sebe navazují. Součástí setkání budou kromě sdílení informací i praktická cvičení a tipy jak rozvíjet vnitřní sílu a odolnost v běžném osobním nebo pracovním životě.

Cena: 6.800,- Kč / os. (= 283,- Kč/hod.)
Termín: od 25. 2. do 8. 7. 2021 – vždy od 18 do 20 hod.
Lektorky: Bc. Veronika Petrová, DiS. a Ing. Lenka Palatová (weby: https://www.stastnamysl.cz/ , http://pro-zmenu.cz/ )
Přihlášky na mailech: info@stastnamysl.cz nebo lenka@palatova.cz .
Platby prosíme na účet číslo: 2675213003/0800, do zprávy pro příjemce uveďte prosím rozvoj síly + Vaše jméno. Děkujeme.

Program a obsah:

1. Termín 25. 2. 2021

Úvod – co je to vnitřní síla a odolnost a jak je možné je rozvíjet
Představení celého systému a obsahu programu, představení účastníků. Možnosti rozvoje osobního potenciálu, vnitřní síly a odolnosti. Pravidla práce – bezpečnost práce, doplnění hlavních zásad a rozvinutí (každý je jedinečný, každý má svojí pravdu, ale zároveň je tady jediná pravda, každý je na jiném stupni svého vědomí, každý má svojí rychlost, ale každý může rozvinout svůj potenciál, pokud jen trochu bude moci a chtít), nutná je osobní zodpovědnost sám/sama za sebe, což pro každého = dospělost v celostním smyslu. Praktická cvičení: technika vědomé práce s tělem (Lenka) a s myslí (Veronika), včetně nastavení mysli a všímavosti.

2. Termín 11. 3. 2021

Čakrový systém a energetický systém člověka
Možnosti harmonizace a vizualizace čaker. Možnosti práce s energií a vnitřní sílou. „Klasika“, co lidé běžně znají = 1 – 7, ale při rozvoji osobního potenciálu je potřeba hlubšího kotvení, tedy pod 0. A pro rozvoj vyšších smyslů – je potřebné/výhodné napojení nad 7. a dál (dle osobních dispozic). Je dobré začít s jednotlivými čakrami, ale je nutné i jejich propojování a harmonizace. Veronika – vizualizace a harmonizace čaker. Lenka – vědomější práce s energiemi, ale i s hudbou a rytmem, různé podpůrné metody – cvičení s dechem, barvy, arteterapie, esence.

3. Termín 25. 3. 2021

Rovnováha a life balance
Při jakékoliv práci je dobré vyvarovat se extrémům, velkým tématem (nejen osobního rozvoje) je téma hranic, ne nadarmo platí „zlatá střední cesta“, umírněnost, vyváženost, dobře rozlišovat. V tomto semináři tedy rozebereme, co jsou hranice, jak omezují. Co je reálné, co vytvořené, co ochranné a omezující? Zmíníme i souvislost přírodními, vesmírnými a „božími“ zákony, hermetismus. Cvičení: balanční cvičení (balanční podložka, atd…) + posilování hlubokého stabilizačního systému (zmínit různé způsoby). Veronika – jak správně zapnout hluboký stabilizační systém. Lenka – téma hranic a jak je rozpoznávat, vymezovat, respektovat nebo překonávat.

4. Termín 8. 4. 2021

Strachy a pochybnosti vs. svoboda a odvaha
Tento seminář navazuje na téma hranic, protože jejich překonávání je obvykle spojeno se strachy. Diskuse na téma strachy, rozpoznávat co je reálné a co je iluze, co je „moje“ a co je převzaté, trpělivost, vytrvalost. Lenka –prohloubení praktiky vědomé práce s tělem –stav napojení na sebe, na zem a na své zdroje. Veronika – jak pracovat se strachy, nebát se, procházet jimi, práce s myslí a jiné techniky.

5. Termín 22. 4. 2021

Prevence syndromu vyhoření
Pro všechny lidi, zejména pro lidi aktivní, pracovité a silné je důležité uvědomění si svých hranic, překonávání stresu, práce s životní energií + time-management a dobré určování si priorit (osobní a pracovní). Tomu se budeme věnovat v tomto semináři. Zmíníme i následující: Umět se věnovat podstatnému a důležitému. Umět říkat ne – asertivnost, umět se prosadit, inteligentní kritika, neplýtvat časem na nepodstatné. Lenka – jak čerpat energii – práce s životní energií – cesta do středu, práce se zemským ohněm, sycení se světlem. Veronika – dech, nadechovat světlo, vydechovat napětí a temnotu. Obě – jak relaxovat – různé možnosti dle individuálních potřeb (aktivní odpočinek, nicnedělání, meditace, hudba, tanec).

6. Termín 6. 5. 2021

Dostat se do svého středu
Diskuse o tom, co to je – do středu těla, do středu duše, být v ose a práce s osou. Veronika – Meditace Vipassaná (zmínit a základ + jak začít meditovat, mindfulness, všímavost, citlivost, vnímavost – technika na kotvení se v přítomném okamžiku, být bez posuzování, hodnocení, analyzování). Lenka – práce s osou, cvičení pozornosti, soustředěnost na činnost a právě probíhající okamžik.

7. Termín 20. 5. 2021

Dostat se plně do těla
Jen pokud jsme si plně vědomi svého těla na všech úrovních, můžeme správně působit ve vnějším světě. V tomto semináři zmíníme: jak propojit tělo a duši, k tomu všemu je důležité zpracovat staré zátěže či uzavřít minulost – osobní, rodové, karmické – zranění duše z minulých životů + zbořit, co již nemá prostor v mém životě. Propojení a integrace – emocionální tělo, mentální tělo, fyzické, energetické, světelné tělo. Lenka i Veronika – sdílení technik jak odstranit překážky, které člověku brání být plně v těle, v sobě – i s pomocí vizualizace, představivosti, práce s dechem a vnitřním zrakem a opět další vrstva vědomé práce s tělem.

8. Termín 3. 6. 2021

Jak zpracovávat negativní emoce
Život vždy neplyne tak, jak bychom si ideálně přáli – někdy se mohou dostavit negativní emoce – strach, hněv, úzkost, deprese. V rámci tohoto semináře budeme sdílet techniky a podpůrné prostředky jak na to. Jak to negativní rychle a snáze zvládat – pomocí Vědomé práce s Tělem, práce s dechem, myslí a s energiemi. Otevření a uvolnění energetických „kanálů“ pro práci se silnými energiemi a osvojení si technik, jak tyto náročné energie a emoce z těla a z vlastního energetického systému odvádět.

9. Termín 17. 6. 2021

Budování nové vize
Bez jasné vize není možné stanovovat budoucí plán a jasné dílčí kroky do budoucnosti. Probereme co je vize, jak „nastartovat“ nové začátky, jakým směrem a jak rozvíjet svůj potenciál, v jakých oblastech. Pomůžeme si s koncepcí IKIGAI, budeme pracovat s představivostí i s emocemi. Kdo bude chtít, může si vytvořit sofistikovaný vision-board (propojení klasického vision boardu s time-managementem).

10. Termín 1. 7. 2021

Cílené vnitřní posilování vnitřní síly a odolnosti
Tento workshop shrne silné techniky z předcházejících seminářů a bude zaměřen: 1) na techniky vedoucí k posílení vnitřní síly a odolnosti zahrnující práci s tělem, s myslí, s dechem, s afirmacemi 2) na odstranění zátěží, které vnitřní sílu oslabují 3) na „pozitivní“ úklid ve svém okolí i ve vztazích.

11. Termín 15. 7. 2021

Vědomý způsob života
Diskuze na téma co je to být vědomý, jak vědomě spoluutvářet svůj život i svět okolo nás. Jak zůstat věrný sám/sama sobě. Být si vědomý sám sebe, schopnost jít vlastní cestou: Sdílení metod jak udržovat směr a odolávat tlaku okolí. Nastavení základních nosných principů žití i práce. Metoda 5x win-win, fair trade, fair play, fair life – to vše převedeno do konkrétních pravidel. Nové nastavení rolí, které v našem životě „hrajeme“ tak, abychom hráli sami sebe či byli ve své duchovní podstatě.

12. Termín 29. 7. 2021

Klid v oku hurikánu
Závěr, shrnutí všech předcházejících workshopů, resumé, otázky a odpovědi. Účastníci celého cyklu získají shrnutí i pracovní materiál.
Cvičení:
Lenka – práce s vlastní osou, aktivace čakry Moudrosti.
Veronika – mindfulness, vizualizace, resp. představivost a práce s energií, mysl, duše, dech.

Těšíme se na vás.

Veronika a Lenka

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“