O mně

Multipotenciálka se srdcem na dlani

Já jsem

Tak zní začátek mě samotné. Jsem. “Umění bytí”. Jen být… je totiž podle mě opravdové umění. 

Život jsem prozkoumala ze všech stran. Hodně věcí jsem si vyzkoušela. Jsem odmalička zvědavá a zvídavá. Vlastně to je úžasná vlastnost. Když zvědavá či zvídavá nejsem, znamená to, že mě nebaví život a ztratila jsem zájem. Toto poznání také přišlo s věkem a dnes vím, že je lepší se pohybovat ve vyšších vibracích a v pozitivních emocích a energii. Je to lepší pro nás i pro ostatní. 

V životě jsem hodně trpěla trémou a právě tréma mi pomohla se v životě významně posunout. Nechtěla jsem to nechat jen tak a naučila jsem se svými strachy pracovat. Z nepřátel se stali přátelé a pomocníci. Strach z veřejných vystoupení, strach z úspěchu, z neúspěchu či dokonce strach ze smrti. Všechny tyto strachy jsem si odblokovávala a i Vás můžu naučit jak se svými strachy pracovat, aby vás nepohltily a nestaly se brzdou Vašeho života.

Velmi ráda se vzdělávám, proto čtení knížek bylo a je pro mě samozřejmostí. Určitě mě neminula vlna Tajemství, Květu života, Had světla, Miluj svůj život, Moc Podvědomí, Zákony myšlení a víry, 4 Dohody, Nastavení mysli, Vzkvétání, Cirkadiánní kód apod.

Vždy jsem měla ráda věci podložené a vyzkoušené a možná proto se ke mně dostal i Results coaching systems – systém koučování, který je založen na neurovědeckých poznatcích. Nyní směřuji k dalšímu milníku ve svém životě – certifikaci ACC. Dále ke své práci občas využívám Reiki 1,2,3 – práce s energií, které jsem se věnovala ještě před certifikací. Práce s vizemi a vizualizací – Silvova metoda, v každodenním životě využívám mindfulness – vnímání přítomného okamžiku bez posuzování, hodnocení a analzování – skvělý prostředek pro zpřítomnění a práci v přítomném okamžiku. Na všechny tyto metody jsem certifikovaná a jsem také certifikovanou instruktorkou jógy. Jóga mi na cestě sebepoznání velmi pomohla a je určitě takovým základem při prohlubování propojení sám/sama se sebou.

Zabývám se také zdravým životním stylem, protože to, jak žijeme, co jíme, pijeme, jak dýcháme velmi významně ovlivňuje náš život a psychickou pohodu. Naše tělo a mysl jsou spojené nádoby, které je třeba mít v rovnováze, abychom prožili šťastný a vnitřně naplněný život.

Proč právě já?

Jsem odbornicí na trhu a jsem plně kvalifikována ve všem, co tvořím a dělám

Dbala jsem v životě na vzdělání a na informace, ze kterých jsem čerpala. Mám zodpovědný přístup v oblasti jako je koučování, kdy jsem si vědoma, že lidé vkládají svůj život do mých rukou. Proto jsem si přála být plně kompetentní.

Pracuji svým srdcem a naplňuji tím svoje poslání

Původní profesí bylo herectví. Plně jsem se mu skoro na 20 let oddala, cítila jsem to jako své poslání. Až přišla doba, kdy jsem si uvědomila, že je třeba jít dál a naslouchala jsem tedy volání svého srdce. Procestovala svět a postupně se začala věnovat tomu, co dělám dnes.

Miluji osobní rozvoj a posun v životě

Je to mé celoživotní zkoumání, hledání, tvoření, stejně asi jako u Vás. My všichni jsme tvůrci své reality. Kam zaměříme svou pozornost, tam jde naše energie. Mysleme na to především pokud jde o negativní energii a točení se v kruhu. Jak z něho vystoupit? Jaká je nejjednodušší cesta?

O mně

Miluji život. Miluji vzdělávání. Miluji pomoc lidem a zvířatům. Miluji cestování a učení se novým věcem a jazykům. Miluji poznávání nových kultur a lidí. Miluji jen tak ležet a pozorovat hvězdy, úplněk či západ slunce. Miluji ten pocit, když jsem totálně propojena sama se sebou a vím, že nic nemusím a jen JSEM. Miluji si povídat o věcech, které mě zajímají.

Miluji poznání a pochopení. Miluji herectví. Miluji, když se lidé navzájem podporují a spolupracují. Nemám ráda diskriminaci a rozdělování společnosti či třídění lidí. Na základě toho co MÁM a NEMÁM ráda vznikl projekt Šťastná mysl a já mohu být lidem blíže více než, kdy dřív.

“Zároveň vím, já MŮŽU, ale NEMUSÍM.