Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

Zkušební sezení – 20 minut zdarma

  • Pro zjištění, zda je pro Vás koučování vhodné,
  • co od koučování očekávat či neočekávat,
  • zda a v čem Vám koučování prospěje,
  • zda si vyhovujeme energeticky.

Dvacetiminutové sezení sloužící ke zjištění, zda je pro Vás koučování vhodné či potřebujete jiného odborníka nebo pomoc. Je nutno se poprvé vidět osobně, abychom zjistili, zda si energeticky sedneme, a která z variant je pro Vás nejvhodnější.

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“