Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

Zdravé sebevědomí – 3 hodiny 2900,- Kč.

  • Kdo jsem? Kde jsem? Proč tady jsem?
  • Nastavení zdravých hranic,
  • umění říci ne,
  • uvědomění si své pozice v životě.

Kdo jsem? Proč tady jsem? Kladete si tyto otázky? Je na čase si na ně odpovědět. Nenechat se zmítat osudem, ale postavit se věcem, nastavit si zdravé hranice. Je v pořádku říci ne a nemít u toho pocit viny. Tento balíček slouží pro uvědomění si Vaší pozice v životě a toho kde právě teď jste.

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“