Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

Zdravé sebevědomí – 3 hodiny 4.900,- Kč

  • Kdo jsem? Kde jsem? Proč tady jsem?
  • Nastavení si zdravých hranic,
  • umění říci ne,
  • uvědomění si své pozice v životě.

Kdo jsem? Kde jsem? Proč tady jsem? Kladete si tyto otázky? Je na čase si na ně také odpovědět. Nenechat se zmítat osudem, ale postavit se věcem, nastavit si zdravé hranice. K práci, ve vztazích, celkově v životě. Je v pořádku říci ne a nemít pocit viny. Tento balíček slouží pro uvědomění si své pozice v životě a také sebeuvědomění, kde právě teď jste.

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“