Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

TOP BALÍČEK (24 hodin)

 • Zahrnuje balíček BASIC:
  • Analýza aktuálního / vstupního stavu
   • Možnost cílit na libovolnou oblast:
    • Pracovní X Osobní život
     • Práce – kariéra, růst, vzdělávání, leadership
     • Osobní život – partnerství, vztahy, stravování, pohybové aktivity
  • Stanovení cílů a strategie pro jejich dosažení
  • Základy transformace a změna myšlení
  • Základní nastavení celého procesu / programu
 • Identifikace a práce se zlozvyky a nesprávnými návyky
 • Změna paradigmatu
 • Ukotvování změn a nových programů
 • Práce s myslí, duší i tělem
 • Supervize a pomoc při naplňování plánu – k dosažení stanovených cílů
 • Individuální poradenství

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“