Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

Komunikační dovednosti

  • Identifikace a pojmenování problému
  • Sestavení plánu / návrh řešení problému
  • Individuální pomoc, rozvoj a trénink
  • Feedback na provedené změny

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“