Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

Komunikační dovednosti + práce před kamerou
1 hodina – 1.290,- Kč.

  • Zjištění problému či nedostatku,
  • nastavení cílů a vize směřování,
  • individuální přístup, rozvoj a trénink,
  • zpětná vazba na provedené změny.

V tomto balíčku si zahrajeme na herce či moderátory. Umění komunikace je známé od pradávna a v dnešní době je na komunikaci kladen ještě větší důraz. Přijďte si vylepšit své komunikační dovednosti a zlepšit se před kamerou. Možno se svým vlastním projektem či jen tak pro splnění snu nebo nějaký další posun ve Vašem životě.

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“