Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

Individuální rozvoj osobnosti

 • Gallup test
  • Identifikace silných stránek daných jedinců
  • Návrh činností, kterým by se daný jedinec měl věnovat
  • Pomoc s jeho zařazením do oddělení, kde může přinést největší zisk společnosti
  • Možnost individuální konzultace
  • Možno uplatnit jak u dětí, dospívajících, ale i u dospělých

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“