Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

INDIVIDUAL BALÍČEK (INDIVIDUÁLNÍ POČET HODIN)

  • Lze využít jako jednorázové konzultace, ale i na sestavení programu dle zcela individuálních potřeb
  • Možnost vybrat jakékoliv dílčí téma či problematiku z ucelených programů
  • Určeno pro jednotlivce i společnosti

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“