Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

INDIVIDUAL BALÍČEK (INDIVIDUÁLNÍ POČET HODIN)

  • Výjimečně je možnost individuální hodiny, ale vše směřuji k 12 či 24h sezení, protože potřebuji čas na to, abych s Vámi vykonala určitou práci a Vy jste měli čas změny ve svém životě provést. Proto je i individuální hodina dražší, než v uceleném programu.

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“