Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

Individuální sezení – 1 hodina 2.000,- Kč

  • Lze využít jako jednorázové konzultace,
  • slouží k ujasnění momentální situace,
  • možno probrat aktuální problém či nevyřešené téma,
  • určeno pro jednotlivce i společnosti.

Individuální sezení slouží pro aktuální problém či nenadálou situaci.

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“