Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

Individuální konzultace – 1 hodina 3.000,- Kč

  • Lze využít jako jednorázové konzultace,
  • slouží k ujasnění momentální situace,
  • možno probrat aktuální problém či nevyřešené téma,
  • určeno pro jednotlivce i společnosti.

Individuální sezení slouží pro aktuální problém či nenadálou situaci. Můžeme společně řešit blížící se syndrom vyhoření, rodinné problémy, pracovní sféru, vnitřní konflikt apod.

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“