Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

BUSINESS BALÍČEK (99+ HODIN – DLE POTŘEBY)

 • Speciálně sestaveno pro malé, střední ale i velké firmy a korporace (1–255+ zaměstnanců)
 • Rozděleno podle typu pracovních pozic
  • Majitelé a jednatelé společnosti
  • Top management – CEO, COO, CFO, CMO atd.
  • Liniový management – team leader, zástupce vedoucího, vedoucí, manager
  • Blue-collar, white-collar zaměstnanci
 • Naplňování vize vedení či odstranění konkrétních problémů
  • Dosažení obchodních výsledků
  • Zvýšení produktivity oddělení
  • Poradenství v rámci HR aktivit a sestavení benefitního systému
   • Fluktuace zaměstnanců
   • Zatraktivnění pracovních pozic
 • Řízené porady a brainstorming
 • Individuální rozvoj klíčových zaměstnanců
 • Zavedení a kontrola provedených změn
 • Feedback před a po změnách

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“