Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

Business balíček

 • Vhodné pro Vaše zaměstnance,
 • pro vedoucí pracovníky a management obchodních společností,
 • vytvoření teambuildingu na míru,
 • vytvoření zájezdu či retreatu na míru.

 

 • Speciálně sestaveno pro malé, střední ale i velké firmy a korporace (1–255+ zaměstnanců).
 • Rozděleno podle typu pracovních pozic:
  • majitelé a jednatelé společnosti,
  • top management – CEO, COO, CFO, CMO atd.,
  • liniový management – team leader, zástupce vedoucího, vedoucí, manager,
  • blue-collar, white-collar zaměstnanci.
 • Naplňování vize vedení či odstranění konkrétních problémů:
  • dosažení obchodních výsledků,
  • zvýšení produktivity oddělení.

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“