Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

Koučink

Koučink nebo chcete-li trénink své mysli je tu pro Vás, kteří na sobě chcete pracovat a chcete se kontinuálně posouvat kupředu. Možná nemáte tolik disciplíny, že byste to zvládli sami a rychleji. Nebo ji máte, ale přesto se chcete dozvědět něco více o sobě a mít tah na branku.

Já pracuji na základě tzv. Results coaching systému, který je zaměřen na výsledky, cíle, strategii a směřování k cíli.  Já sama vyznávám nejlépe  metodu Kaizen a pracuji na základě neurovědeckých poznatků.

Dříve se říkalo, že nový návyk si osvojíme již za 21 dní neustálého opakování. Nyní jsem slyšela za 66 dní. Z mého pohledu a podle mých životních zkušeností mi trvalo 3 měsíce a více, než jsem si nový návyk ukotvila a cítila jsem se v něm komfortněji.

Budete mít tedy čas zbavit se starých nesprávných návyků či zlozvyků a vytvořit si nové. Změnit současnou situaci nebo se posunout tam, kam si přejete. Záleží, jak to ucítíte a jak dalece jste ochotni na sobě pracovat, co vše budete chtít změnit. Výsledky budou přímo úměrné Vaší práci, Vaší vynaložené energii.

Pomůžu Vám:

 • Utřídit myšlenky
 • Najít vhodnou cestu k cíli
 • Zbavit se zlozvyků
 • Nastavit si nové a vhodnější návyky
 • Změnit nastavení mysli
 • Promluvit si o změně práce
 • Zamyslet se nad svým životním posláním
 • Celkově s otázkami osobního života/ byznysu/ kariéry
 • Načerpat odvahu a sebevědomí do další práce

Můžete očekávat profesionalitu, empatii a diskrétnost. Přeji si jediné, a to aby Vám naše společné hodiny pomohly ke zlepšení života a tím i Vašeho fyzického či psychického stavu.

Pro koho je koučink vhodný?

Pro Vás, kdo chcete změnit svůj život, více se poznat, zefektivnit své činnosti, doopravdy se najít, směřovat ke svým snům, cílům a objevovat svůj potenciál. Možná jste ztratili smysl života nebo chuť do jeho další části. Možná Vám už bude hrozit syndrom vyhoření a nic Vás nebaví nebo Vám to, co děláte, nedává smysl. Možná chcete zlepšit svoji finanční situaci, práci či partnerství?

Co mohu získat?

Zkrácení cesty toho, co hledáte, kam se chcete dostat. Větší sebepoznání, sebedůvěru, sebevědomí, celkové zlepšení sebeřízení, tedy self‑managementu. Řád, disciplínu, vylepšení time‑managementu. Hlubší poznání sám/sama sebe. Posunutí hranic Vaší mysli. Zvýšení vědomí, možná zjištění a eliminaci některých svých podvědomých programů a neefektivních stereotypů. Je to velmi individuální, ale přínosy jsou velké, resp. přímo úměrné práci a energii, kterou sami vynaložíte.

Co Vám garantuji?

Budu Vám empaticky naslouchat, vnímat, co je za slovy. Nebudete ke mně chodit jen pro to, abyste se vypovídali a „zaplatili účet“, ale proto, abyste si odnesli nové (sebe)uvědomění. Abyste pochopili lépe svůj život. Viděli ho z vyšší perspektivy, z nadhledu a tím si ujasnili momentální situaci.

Váš úspěch je pro mě mým úspěchem a udělám vše pro to, abyste si z našich sezení odnesli, co nejvíce. Hodně práce a úsilí bude ale na Vaší straně.

Mám spoustu životních zkušeností a vždy jsem vsadila právě na osobní prožitek, vše jsem si musela vyzkoušet na vlastní kůži. To mě kolikrát položilo, ale naučilo mě to například to, že chybovati je lidské a že se učíme právě z chyb, které jsou v podstatě naším prostředkem na cestě osobního růstu a rozvoje. Na druhou stranu, proč chybovat tam, kde jsou ověřené postupy?

Pracuji na základě neurovědeckých poznatků a na základě poznatků duchovních. Váš úspěšný a šťastný život je založen mj. na rovnováze mezi materiálním a duchovním světem.

Doporučené balíčky

Zkušební sezení
Zdarma
20 minut
 • Pro zjištění, zda je pro Vás koučování vhodné,
 • co od koučování očekávat či neočekávat,
 • zda a v čem Vám koučování prospěje,
 • zda si vyhovujeme energeticky.
Základní balíček
12.900,-
12 sezení
 • Nastavení primárních cílů,
 • nastavení strategie,
 • průběh řešení a posunutí k Vámi vytyčeným cílům,
 • resumé a tzv. AHA momenty, milníky + možnost získat certifikát o absolvování.
TOP balíček
26.900,-
24 sezení
 • Všeobecně je tento balíček pro lidi, kteří chtějí výrazně změnit svůj život,
 • hlubší proměna a změna života či životního stylu,
 • průběh řešení a posun ve Vašich cílech,
 • 2x Resumé, tzv. AHA momenty, milníky + možnost získat certifikát o absolvování.
Business balíček
individuální
 • Vhodné pro Vaše zaměstnance,
 • pro vedoucí pracovníky a management obchodních společností,
 • vytvoření teambuildingu na míru,
 • vytvoření zájezdu či retreatu na míru.
5 Tibeťanů
1.490,-
1,5 hodiny
 • Harmonizace hlavních energetických center,
 • posílení vyváženosti fyzických, mentálních i duševních sil,
 • představení jednotlivých cviků a kontrola při dodržování správného postupu,
 • nastavení plánu cvičení a možnost změny životního stylu.
Komunikační dovednosti
1.290,-
1 hodina
 • Zjištění problému či nedostatku,
 • nastavení cílů a vize směřování,
 • individuální přístup, rozvoj a trénink,
 • zpětná vazba na provedené změny.
Zdravé sebevědomí
4.900,-
3 hodiny
 • Kdo jsem? Kde jsem? Proč tady jsem?
 • Nastavení zdravých hranic,
 • umění říci ne,
 • uvědomění si své pozice v životě.
Individuální sezení
2.000,-
1 hodina
 • Lze využít jako jednorázové konzultace,
 • slouží k ujasnění momentální situace,
 • možno probrat aktuální problém či nevyřešené téma,
 • určeno pro jednotlivce i společnosti.
Jak získat novou životní energii
4.900,-
3 hodiny
 • Úvod do meditace,
 • osaháme si své tělo zevnitř a zaměříme se na svoje city a pocity,
 • naučím Vás zharmonizovat svoje čakry jako rychlou pomoc a dobití energie,
 • probereme si celkově životní styl.

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“