Šťastná Mysl Víra * Odvaha * Naděje

Koučink

Koučink v mém podání je tu pro vás, kdo na sobě chcete pracovat a chcete se kontinuálně posouvat kupředu. Možná nemáte tolik disciplíny, že byste to zvládli sami a rychleji. Nebo ji máte, ale přesto se chcete dozvědět něco více o sobě a mít tah na branku.

Já pracuji na základě Results coaching systemu, který je zaměřen na výsledky, cíle, strategie, směřování k cíli, a to nejlépe metodou Kaizen. Pracuji na základě neurovědeckých poznatků a to 12h sezení, rozdělených do jednotlivých částí.

Je dáno, že nový návyk si osvojíme již za 21 dní neustálého opakování. Z mého pohledu a podle mých životních zkušeností mi trvalo 3 měsíce a více, než jsem si nový návyk ukotvila a cítila jsem se v něm komfortněji.

Budete mít tedy čas zbavit se starých nesprávných návyků či zlozvyků a vytvořit si nové. Změnit současnou situaci nebo se posunout tam, kam si přejete. Záleží, jak to ucítíte a jak dalece jste ochotni na sobě pracovat, co vše budete chtít změnit. Výsledky budou přímo úměrné Vaší práci, Vaší vložené energii.

Pomůžu Vám:

 • Utřídit myšlenky
 • Najít vhodnou cestu k cíli
 • Zbavit se zlozvyků
 • Nastavit si nové a vhodnější návyky
 • Změnit nastavení mysli
 • Promluvit si o změně práce
 • Zamyslet se nad svým životním posláním
 • Celkově s otázkami osobního života/ byznysu/ kariéry
 • Načerpat odvahu a sebevědomí do další práce

Můžete očekávat profesionalitu, empatii a diskrétnost. Přeji si jediné, a to aby Vám naše společné hodiny pomohly ke zlepšení života a tím i Vašeho fyzického či psychického stavu.

Pro koho je koučink vhodný?

Pro Vás, kdo chcete změnit svůj život, více se poznat, zefektivnit své činnosti, doopravdy se najít, směřovat ke svým snům, cílům a objevovat svůj potenciál. Možná jste ztratili smysl života nebo chuť do jeho další části. Možná Vám už bude hrozit syndrom vyhoření a nic Vás nebaví nebo Vám to, co děláte, nedává smysl. Možná chcete zlepšit svoji finanční situaci, práci či partnerství?

Co mohu získat?

Zkrácení cesty toho, co hledáte, kam se chcete dostat. Větší sebepoznání, sebedůvěru, sebevědomí, celkové zlepšení sebeřízení, tedy self‑managementu. Řád, disciplínu, vylepšení time‑managementu. Hlubší poznání sám/sama sebe. Posunutí hranic Vaší mysli. Zvýšení vědomí, možná zjištění a eliminaci některých svých podvědomých programů a neefektivních stereotypů. Je to velmi individuální, ale přínosy jsou velké, resp. přímo úměrné práci a energii, kterou sami vynaložíte.

Co Vám garantuji?

Budu Vám empaticky naslouchat, vnímat, co je za slovy. Nebudete ke mně chodit jen pro to, abyste se vypovídali a „zaplatili účet“, ale proto, abyste si odnesli nové (sebe)uvědomění. Abyste pochopili lépe svůj život. Viděli ho z vyšší perspektivy, z nadhledu a tím si ujasnili momentální situaci.

Garantuji Vám, že do toho dám svoje srdce a ačkoliv jsem mnohokrát přečetla Čtyři dohody, práci s Vámi si budu brát osobně! Váš úspěch je pro mě mým úspěchem a udělám vše pro to, abyste si z našich sezení odnesli, co nejvíce.

Mám spoustu životních zkušeností a vždy jsem vsadila právě na osobní prožitek, vše jsem si musela vyzkoušet na vlastní kůži. To mě kolikrát položilo, ale naučilo mě to například to, že chybovati je lidské a že se učíme právě z chyb, které jsou v podstatě naším prostředkem na cestě osobního růstu a rozvoje. Na druhou stranu, proč chybovat tam, kde jsou ověřené postupy?

Pracuji na základě neurovědeckých poznatků a na základě poznatků duchovních. Váš úspěšný a šťastný život je založen mj. na rovnováze mezi materiálním a nemateriálním světem.

Doporučené balíčky

ZÁKLADNÍ
12h
 • Stanovení cílů dle Vaší potřeby a strategie pro jejich dosažení
 • Práce – kariéra, růst, vzdělávání, leadership
 • Osobní život – partnerství, vztahy, stravování, pohybové aktivity
 • Základy transformace a změna myšlení
TOP
24h
 • Nejvyužívanější
 • Zahrnuje balíček BASIC
 • Identifikace a práce se zlozvyky a nesprávnými návyky
 • Ukotvování změn a nových programů
 • Práce s myslí, duší i tělem
BUSINESS
99h+
 • Naplňování vize vedení či odstranění konkrétních problémů
 • Řízené porady a brainstorming
 • Individuální rozvoj klíčových zaměstnanců
 • Dosažení obchodních výsledků
INDIVIDUAL
2.500,- Kč
 • Lze využít jako jednorázové konzultace
 • Také na sestavení programu dle zcela individuálních potřeb
 • Možnost vybrat jakékoliv dílčí téma či problematiku z ucelených programů
 • Určeno pro jednotlivce i společnosti
5 Tibeťanů
5 cviků
 • Harmonizace hlavních energetických center
 • Posílení vyváženosti fyzických, mentálních i spirituálních sil
 • Představení jednotlivých cviků
 • Kontrola při dodržování správného postupu při cvičení
 • Nastavení plánu cvičení a možnost změny životního stylu
Komunikační dovednosti
individuální
 • Identifikace a pojmenování problému
 • Sestavení plánu / návrh řešení problému
 • Individuální pomoc, rozvoj a trénink
 • Feedback na provedené změny

Začněte nyní

„TAM ZA TÍM VŠÍM, CO SI MYSLÍTE, ŽE TO JE TO JEDINÉ SPRÁVNÉ A PRAVDIVÉ, TAM JE MNOHEM VÍC, NEŽ SI VŮBEC DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT.“